Israel shows us how to save water

Author: Veselina Stancheva
In an interview with News.bg, Israeli Ambassador, Ms. Irit Lillian, stated that we should look at water, not only as a source of life, but also as a source of innovation and creativity.
Ms. Lillian will participate in a seminar during the WATEC 2017 International Exhibition & Conference, which will be held in Tel Aviv.  Bulgarian participants will also join in the seminar.
In Sofia, a preliminary meeting will take place in which Israeli knowledge in the field of water management will be shared as well as guidelines aimed at assisting Startup companies in this field.
Today’s event would be helpful for those who make decisions,” said Ms. Lillian.
The main focus of the meeting in Sofia, with the participation of Neno Dimov, Minister of Environment and Water, is dealing with water losses.
”Water is still abundant in Bulgaria, but we want to show ways in which it can be saved. “ said the Israeli Ambassador.
TaKaDu Israel, one of the leading companies in the field of saving water resources, will share its experience during the WATEC 2017 seminar.
 
***
Автор: Веселина Станчева
Такова послание отправи посланикът на Израел Н. Пр. Ирит Лилиан пред News.bg.
Тя участва в семинар за международното изложение WATEC 2017, което ще се проведе в Тел Авив, а България също ще се включи.
В София се провежда предварителна среща, на която Израел ще сподели опита си в сферата на управлението на водите, подпомагането на стартиращи компании в тази сфера и начините за пестене на вода.
Днешното събитие би било полезно за тези, които взимат решения“, коментира Лилиан.
Основен акцент на срещата в София, в която участва и министърът на околната среда и водите Нено Димов, е справянето с водните загуби.
Водата все още е в изобилие в България, но искаме да покажем начини, по които тя може да бъде спестявана“, подчерта посланикът на Израел.
По време на семинара една от водещите компании в сферата на икономията на водни ресурси- TaKaDu Israel, ще сподели опита си.
 

Source: https://news.bg/bulgaria/izrael-ni-pokazva-kak-da-spestyavame-voda.html

TO READ THE LATEST NEWS IN THE FIELD, JOIN OUR GROUP

TO VIEW ALL RELATED TO WATEC VIDEOS

Leave a Reply